Hungarikum elismerést kapott a HERZ Classic Téliszalámi

„A hungarikum egy olyan gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye.”
A HERZ Classic Téliszalámi hungarikumként való elismerése beigazolta, hogy a másfél éve újra bevezetett, több mint egy és egynegyed százados hagyománnyal rendelkező Herz Téliszaláminak különlegessége révén kimagasló nemzeti értéke van.
Ez a minősítés a gyakorlatban kimagasló presztízsértékkel bír, tovább öregbíti a Herz Téliszalámi jó hírnevét Magyarországon és külföldön egyaránt.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény 2012. július 1-jén lépett hatályba. A Hungarikum Bizottság – a törvény előírásainak megfelelően – 2012 októberében alakult meg a Vidékfejlesztési Minisztériumban. A törvény szerint a nemzeti értékeket azonosítani kell, majd össze kell gyűjteni úgynevezett értéktárakban. Az értéktárak területi alapon, illetve tematika alapján csoportosítanak, adataikat a Magyar Értéktárban összesítik és gondozzák. Ezzel egy időben létrejött a Hungarikumok Gyűjteménye is, ami a kiemelkedő nemzeti értékek köréből a Hungarikum Bizottság által hungarikummá nyilvánított, valamint e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősített nemzeti értékek gyűjteménye.